Các bản thiết kế miễn phí tháng 3/2021

Viet Gems – Legendary Designs Remake Project
Dự án vẽ lại các mẫu kinh điển
Đây là dự án nho nhỏ của Viet Gems nhằm tôn vinh những thế hệ trước đã cống hiến, chia sẻ miễn phí các bản vẽ cho thế giới và truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo.
Xin phép được vẽ lại và chia sẻ miễn phí cho tất cả mọi người.
Trân trọng,
Viet Gems

Tags: ,