Viet Gems 245 – The Aura of Mantis

Liên hệ

Đá #Citrine hoặc #smokyquartz size 12-15mm

Giá: 8.000.000 vnđ

Mô tả

Bản vẽ thiết kế

Giá: 20$

Trả tiền qua email Paypal:

mr.pthanhtrung@gmail.com