Viet Gems 276 – Pink Tourmaline

200

Mô tả

Bản vẽ thiết kế

Hiệu ứng đẹp trên Tourmaline hồng, thạch anh tím (amethyst), citrine và blue topaz

Trả tiền qua Paypal:

mr.pthanhtrung@gmail.com

Giá: 200$